AMACIMIZ

Kültürümüzü gösteriler, festivallerle ve yarışmalarla gelecek kuşaklara aktarmak, Türk kültürünü yabancılara tanıtmaktır.

VİZYONUMUZ

  • Profesyonel eğitim ve yönetim anlayışından hareketle, halk oyunları kulüpleri arasında lider konumda olmak.
  • Yenilikçi ve disiplinli çalışma yöntemlerini takım ruhu ile birleştirerek, halkoyunları mirasımızı ve birikimimizi uluslararası platformlara taşımak.
  • Verimli ve başarı odaklı çalışmalarla, halkoyunlarımızı geliştirmek ve yaygınlaştırmak için yapılan faaliyetlere farklı bakış açıları sunarak, kültürümüze katkı sağlayacak projelere imza atmak.

MİSYONUMUZ

  • Başta gençlerimiz olmak üzere, ulaşabildiğimiz herkese kültürümüzü tanıtıp sevdirerek, sosyal ve kültürel anlamda yetkin bireylerin oluşmasına katkıda bulunmak.
  • Türk Halkoyunlarını öğretip yaygınlaştırmak ve atalarımızdan miras aldığımız bu kültürü, yeni nesillere en doğru biçimde aktarmak için gereken donanıma sahip olmak adına gerekli araştırmalarda bulunmak.
  • Değişime ve yeniliklere açık çalışanlarımızın katkılarıyla, bir hazine olarak gördüğümüz halkoyunları kültürümüzü yaygınlaştırmak ve geliştirmek.
  • Uluslararası festivallere katılarak, kültür zenginliğimizi dünyanın her bir köşesinde doğru biçimde tanıtmak.

TARİHÇEMİZ

OYUN GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ, Sakıp Sabancı Lisesi’nin bazı genç mezunları tarafından 1996 yılında kurulmuştur.İlk olarak mezunları bir arada tutma görevini yerine getiren kulübümüz, günümüzde geçmişi M.Ö. 10.000 yıllarına dayanan Anadolu ve Trakya kültürünü öğrenmek isteyen herkesi bünyesine kabul etmektedir.Asıl ilgi alanımız Türk kültürü ve geleneksel halkoyunları olmasına rağmen müzik, müzik aleti, el sanatları, modern dans ve Latin dansları çalışmaları da yapmaktayız.

Kulübümüz önceleri küçük bir topluluk iken geçen yıllarla birlikte Türkiye’deki üye sayısını ve itibarını arttırmış ve halen arttırmaktadır. Yurtiçindeki bu büyümenin yanında festival ve gösterilerde birlikte olduğumuz yabancı topluluk ve kişilerin de övgülerini kazanmış durumdayız.

Kulübümüz kuruluşundan bu yana ara vermeden etkinliklerine devam ederken folklor için bazı çalışmalarda (festival ve yarışmalara katılmak, festival ve gösteriler düzenlemek, halkoyunları kursları açmak, vs.) bulunmuştur. Bu çalışmaların yanında her yıl,yıl içerisinde ortaya çıkan ürünlerin göz önüne serildiği sergiler düzenlenmektedir.

Kuruluşumuzdan buyana yurtiçi ve dışında pek çok yarışma ve festivale katıldık. Bu yarışmalarda pek çok derece ve ödül kazanırken, katıldığımız ve düzenlediğimiz festivallerde de pek çok dost ve arkadaşlıklar kurduk.